ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรส
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.6/1016
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นพ.สสจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ