ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8524
หนังสือลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลผาขาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ