ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8493
หนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ