ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.วังสะพุง บน 115 เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/100
หนังสือลงวันที่ 5 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  การตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง (1)
  IMG_20210107_0001