ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้เร่งรัดการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการและแจ้งการปรับตามสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/8471
หนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ร้านอู่ชาญกิจการช่าง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ