ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การแจ้งเร่งรัดให้ผู้ขายส่งมอบวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8401
หนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการ บริษัท เอ็มบีพลัส จำจัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ