ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/8397
หนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ