ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรองเงินเดือน
ทะเบียนหนังสือ ลย 78101/2
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้อำนวยการกองคลัง
ส่งถึง -
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ