ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
ทะเบียนหนังสือ ลย 78101/1
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรณ์การเกษตรสาขาท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ