ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เร่งรัดงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/12
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มมาสเตอร์โปรเจค
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ