ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน (อบต.ดอนใหญ่)
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/11
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ