ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/10
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ