ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/6
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ