ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/9
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง คลังจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ