ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนหนังสือ ลย 73901/1
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
ส่งถึง สรรพากรจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ