ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งปิดบัญชีของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ทะเบียนหนังสือ ลย74701/5
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ส่งถึง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ