ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ย้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/3
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  scan0052