ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อน้ำประปาถนนอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/2
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  2561-01-10 14-55-06_0196