ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าถนนอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/1
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  scan0051