ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3903
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  รับ 93