ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3895
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายปฏิพัทธ์ บอนสิทธิ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ