ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3893
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ศึกษาธิการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ยกเลิกประกาศรับโอน(ย้าย)ตำแหน่ง