ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรณรงค์ "สวมผ้าฝ้าย ใสผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย" จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ กษ 0314.06/5
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ โครงการชลประทานเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ