ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3892
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เลขานุการ ก.ฌ.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ