ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอร้องทุกข์ เสียงรบกวนจากมอเตอร์ไซค์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118.2/9112
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ