ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: นำส่งเงินเดือนเข้าบัญชี
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3885
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  100