ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเจริญรัฐ ซอยศรีเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3883
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ