ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3881
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง พลังงานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ