ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สงคืนหลักประกันซอง
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3880
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ