ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3875
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เลขานุการ ก.ฌ.
หมายเหตุ
ไฟล์
  105