ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งพระภิกษุ-สามเณร รับบิณฑบาตเนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3871
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
หมายเหตุ
ไฟล์
  42