ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนรถบรรทุกหกล้อพร้อมพนักงานขับและพนักงานตัดต้นไม้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/0
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ โรงพยาบลเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาอาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ