ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 71301.1/1850
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
ส่งถึง ่นายอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  การจัดงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561