ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอนุญาตซ่อมแซมอาคาร
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3860
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายวัฒนา พุทธมาตย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ