ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยในการจัดงานการประกวดวงดนตรีตามโครงการนันทนาการเพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3859
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้กำกับการสถานนีตำรวจภูธรเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ