ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3856
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เลขานุการ ก.บ.ท.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ