ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนรถกระเช้าพร้อมพนักงานขับ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/6465
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ โรงพยาบลเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ