ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3851
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ