ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สอบถามตำแหน่งว่าง
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3847
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ