ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนคุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3846
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ