ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0119/9057
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ