ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอดำเนินการต่อทะเบียน
ทะเบียนหนังสือ ลย 73901/497
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
ส่งถึง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ