ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: นำส่งเงินเดือน เข้าบัญชี
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3830
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ