ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขอนุญาตก่อสร้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 71301.3/1843
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
ส่งถึง นางบุศยรินทร์ ศรีวิวัฒน์
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-28 10-53-05_0179