ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0119/9022
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-25 13-21-57_0185