ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขออนุญาตก่อสร้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 71301.3/1841
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
ส่งถึง นายพงษ์ศิริ ศิริเต็มกุล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ