ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายติดต่อ-ไร่ทาม
ทะเบียนหนังสือ ลย 71301.3/1839
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
ส่งถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-22 12-45-26_0189