ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) งวดที่ 1
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.6/9015
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือ