ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูยน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 61 เป็นค่าลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้ายไฟฟ้า
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.6/9011
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ