ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเลื่อนการจัดงาน "หอการค้าแฟร์ ประจำปี 2560"
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3818
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ประธานหอการค้าจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  SD-2561-ID(6114)-NO(5)-D05M01T090133
  SD-2561-ID(6114)-NO(5)-D05M01T090145